Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027

16.03.2022

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 - 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 - 2027.


Přinášíme předběžné základní informace, které budou průběžně aktualizovány dle vývoje jednání s EK a MMR-NOK a dalších.

Základní informace:

Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Schválená výše alokace pro OP TAK: 81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Forma podpory: dotace finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou)

Kdo bude moci žádat?
zejména malé a střední podniky ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území:
ČR mimo Hlavní město Praha - nová mapa regionální podpory
Žádosti o dotace budou administrovány v navazujících systémech MS2021+ (IS KP21+).

Struktura věcného zaměření OP TAK:


Priority politiky soudržnosti 2021-2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU- v cílech alokací není zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci a OP technická pomoc


OP TAK reaguje na cíle priorit:

Cíl politiky 1
Cíl Politiky 2
Cíl politiky 5

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji
Priorita 6: Rozvoj udržitelné mobility


Priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit (podrobnosti pod tlačítky "Cíle" výše).