MPO vyhlašuje I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy

31.08.2022

Příjem žádostí bude probíhat do 30. 11. 2022.
Statistický přehled FVE je aktualizován každý pátek.


Vážení uchazeči o podporu ve Výzvě "Fotovoltaické systémy s/bez akumulace", s ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví prodlužujeme příjem žádostí o podporu na nový termín 30. listopadu 2022. S touto informací dále sdělujeme, že dodatečné nezbytné prostředky pro další podané žádosti budou realizovány v rámci finančních možností Národního plánu obnovy a iniciativy REPowerEU, kde připravujeme dodatečnou obálku ve výši až 2 mld. Kč. Zároveň tímto prodlužujeme termín pro dodání podkladů k ROPD ze 180 na 270 dní (bod 8.3 Výzvy).


Aktualizováno dne 22. 7. 2022:

Vážení uchazeči o podporu ve Výzvě "Fotovoltaické systémy s/bez akumulace", s ohledem na již téměř naplněnou alokaci Výzvy ve výši 5 mld. Kč za obě podporované aktivity sdělujeme, že příjem žádostí bude probíhat v souladu se schválenými parametry této Výzvy, tedy do 31. 8. 2022.
Požadavky na financování nad rámec schválené alokace budou řešeny formou zásobníku projektů a zajištěním dodatečných prostředků, pokud jejich existence bude v konečném součtu schválených žádostí nezbytná. Žádosti o podporu tak můžete podávat i nadále.


Aktualizováno dne 23. 5. 2022:

S ohledem na velký zájem podnikatelských subjektů o vyhlášenou výzvu na podporu fotovoltaických systémů s/bez akumulace se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci pro aktivitu A) o další 1 mld. Kč na 4 mld. Kč, a tím využít veškerou dostupnou alokaci pro aktivitu FVE s/bez akumulace z komponenty 2. 3 Přechod na čistší zdroje energie, Národního plánu obnovy. Současně se posouvá i termín ukončení příjmu žádostí do 31.8.2022, tak aby žadatelé měli dostatečný časový prostor na přípravu svých žádostí.


Statistický přehled FVE je aktualizován každý pátek nahlédněte zdehttps://1url.cz/5K6P5