ELEKTROMOBILITA V PODNICÍCH

(PŘEDPOKLÁDANÉ PARAMETRY VÝZVY)


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ bude brzy spuštěn
celková alokace až 940 mil. Kč

V rámci tohoto programu pořídíte vozidla na elektrický či vodíkový pohon a dobíjecí stanice. 

Na co lze čerpat:

 • Pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic atd.

Kdo může čerpat:

 • Podniky všech velikostí (i OSVČ) včetně těch na území Hl. m. Prahy.

Procent podpory:

 • 40 - 60 %


Oblasti podpory

 • Nákup osobních i užitkových elektromobilů pro podnikatelské subjekty.
 • Pořízení dobíjecích stanic.

Forma a výše podpory - předběžně

Míra podpory bude 40 až 60% (určeno podle velikosti podniku). Aktuálně se počítá s tím, že dotaci bude možné čerpat pouze na vozidla za max. 1 250 000 Kč bez DPH. Dotace bude počítána z rozdílu mezi cenou elektromobilu a srovnatelným benzinovým či naftovým vozem.

Maximálně by tak získali:

 • Malý podnik 337 000 Kč.
 • Střední podnik 281 000 Kč.
 • Velký podnik 225 000 Kč.

Co byste měli vědět?

 • Nebude možné podpořit vozy, které jsou již objednané či rezervované.

 • Jedná se s největší pravděpodobností o poslední dotace na zakoupení elektromobilů             např. v OPTAK bude nákup elektroaut podpořen pouze formou zvýhodněných úvěrů.
 • Příprava podnikatelského záměru na pořízení elektromobilů nebude tak náročná jako v jiných programech, ale o to větší důraz bude při hodnocení kladen i na formální náležitosti žádosti.
 • Hodnotitel zde zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků, proto žádosti o dotace bude i v tomto programu nutné připravit včas a naprosto bezchybně.