DIGITÁLNÍ PODNIK

(PŘEDPOKLÁDANÉ PARAMETRY VÝZVY)


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ se připravuje!

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

 Nakoupíte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji např. servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy.

Na co lze čerpat:

 • Pořízení hardware a software.

Kdo může čerpat:

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.
 • Žádat budou zřejmě moci podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností (druh podnikání nebude nijak omezen).

Kolik může projekt získat:

 • 0,5 - 30 mil. Kč.

Procent podpory:

 • 20 - 60 %

Na co můžete dotaci využít:

 • Pořízení Manažerského informačního systému nebo software s vyšší funkcionalitou a dalších technologií umožňujících zvýšení digitální úrovně podniku.
 • Pořízení a implementace řídicího systému, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data, prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp., systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI) nebo s rozšířenou realitou (VR).
 • Zvýšení vnitropodnikové konektivity vybudování vlastní sítě LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému (s připojením do sítě a systémů) včetně výpočetní techniky a chytrých mobilních telefonů nebo docházkového systému (čtečky, rámy atp.), zajištění bezpečného distančního přístupu zaměstnanců (LTE a 5G modemy, switche, routery, headsety, šifrovací klíče, VPN aj.).
 • Pořízení logistických a skladových technologií automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku, pořízení úklidových robotů nebo strojů pro přepravu zboží, sledování stavu zakázek.
 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server).
 • Pořízení SW s omezenou funkcionalitou účetní SW, licence MS Office, cloudové služby...aj.

Kolik získáte?

 • Míra podpory bude nastavena v rozmezí od 20 až 60 % dle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Pro podání dotační žádosti se nejvíce vyplatí investice za min. 2 mil. Kč.

Hlavní podmínky dotace:

 • Projekt musí vést k zásadní změně výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.
 • Čím více tzv. nových technologií bude součástí projektu, tím více bodů v hodnocení získáte (např. umělá inteligence nebo IoT, cokoliv vyššího než základní hardware a software).
 • Vaše investice by měla dosáhnout min 1,5 mil. Kč. Při čerpání dotace se vám ale nejvíce vyplatí investice od 2,5 mil. Kč.

           Žádat budou zřejmě moci podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností                          (druh podnikání nebude nijak omezen).